CREAM Invest

CREAM SICAV, a.s.

Mezi základní hodnoty našeho fondu patří vytrvalost, odpovědné využití investičního potenciálu, společenská prospěšnost, pracovitost, efektivita a fair-play. Na těchto pilířích, které nám pomáhají budovat vztahy s investory, klienty a společností, stavíme naše podnikání.

10 mld CZK

ve správě fondu

15,12 %

meziroční nárůst hodnoty aktiv (Stav k 31.12.2023)

burza cenných papírů

ISIN CZ0008042264

zaměření fondu

kancelářské, obchodních, rezidenční a skladové nemovitosti

203,03 %

zhodnocení akcií od přijetí na burzu

Investiční
strategie fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení prostředků investorů nad rámec úrokových sazeb z termínovaných střednědobých vkladů poskytovaných bankami. Investičního cíle dosahuje zejména pořizováním a provozováním aktiv z oblasti nemovitostního trhu. Akvizice mají formu buď přímého nebo nepřímého nabývání nemovitostí nebo podílů v obchodních společnostech s nemovitostními aktivy. Doplňkově může fond obchodovat s pohledávkami a obchodními nebo akciovými podíly či obdobnými majetkovými účastmi v obchodních společnostech.

Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů
Emitované cenné papíry
zakladatelské a investiční akcie
Veřejná obchodovatelnost
investiční akcie
Minimální investice
125 000 €
Doporučený investiční horizont
minimálně 7 let
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech*
Obhospodařovatel fondu
CREAM SICAV, a.s.
Administrátor fondu
CREAM SICAV, a.s.
Depozitář fondu
Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu
BDO Audit s.r.o.

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Více informací

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Dokumenty pro investory - výroční finanční zprávy
Název Velikost Typ souboru Stažení
Výroční zpráva 2016 16 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2016 - oprava 17 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva k 31.10.2017 6 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva k 31.12.2017 10 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018 8 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2018 - doplnění informací 1 Mb PDF Stáhnout soubor
Informace k Výroční zprávě 2019 57 Kb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2019 3 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2020 - neoficiální verze - opis XHTML verze 3 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2020 13 Mb ZIP Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze - opis XHTML verze 3 Mb PDF Stáhnout soubor
Výroční zpráva 2021 19 Mb ZIP Stáhnout soubor
Výroční finanční zpráva 2022 10 Mb ZIP Stáhnout soubor
Dokumenty pro investory - pololetní finanční zprávy
Název Velikost Typ souboru Stažení
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.11.2016-30.04.2017 7 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2018-30.6.2018 1 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2019 - 30.06.2019 1 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV opravná konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2019 - 30.06.2019 2 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva_01.01.2020 - 30.06.2020 2 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2021-30.06.2021 3 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva za období 01.01.2022 - 30.06.2022 2 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2023 do 30.6.2023 3 Mb PDF Stáhnout soubor
Dokumenty pro investory - vnitřní předpisy
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pravidla pro postup při vyřizování stížností investorů CREAM SICAV, a.s. 288 Kb PDF Stáhnout soubor
Stanovy CREAM SICAV, a.s. 2 Mb PDF Stáhnout soubor
CREAM SICAV, a.s. - Statut fondu kvalifikovaných investorů 2 Mb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 27. 2.2017
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na valnou hromadu 27.02.2017 245 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 216 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 27.02.2017 224 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 15. 5.2017
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na valnou hromadu 15.5.2017 297 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 216 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 15.05.2017 176 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 28.5.2018
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na valnou hromadu 28.05.2018 252 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 216 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 28.05.2018 2 Mb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 18. 3. 2019
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na valnou hromadu 18.03.2019 221 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 407 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 18.3.2019 252 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 30. 6. 2019
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2019 210 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 407 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 30.6.2019 178 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 29. 6. 2020
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29.06.2020 271 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 95 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 29.06.2020 95 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 30. 9. 2020
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.09.2020 287 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 95 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 30.09.2020 95 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 30. 6. 2021
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2021 338 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 30.6.2021 274 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 16. 5. 2022
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16.5.2022 386 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 93 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 16.5.2022 297 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 30. 6. 2023
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30.6.2023 465 Kb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 91 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 30.6.2023 390 Kb PDF Stáhnout soubor
Valná hromada 28. 6. 2024
Název Velikost Typ souboru Stažení
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 28.6.2024 1 Mb PDF Stáhnout soubor
Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě 79 Kb PDF Stáhnout soubor
Zápis z valné hromady 28.6.2024 229 Kb PDF Stáhnout soubor
Klíčové informace
Název Velikost Typ souboru Stažení
Sdělení klíčových informací 209 Kb PDF Stáhnout soubor
Sdělení klíčových informací, leden 2020 242 Kb PDF Stáhnout soubor
Sdělení klíčových informací, leden 2021 242 Kb PDF Stáhnout soubor
Sdělení klíčových informací, březen 2021 244 Kb PDF Stáhnout soubor
Sdělení klíčových informací, leden 2022 247 Kb PDF Stáhnout soubor
Sdělení klíčových informací, leden 2023 295 Kb PDF Stáhnout soubor
Sdělení klíčových informací, leden 2024 211 Kb PDF Stáhnout soubor
Politiky a směrnice
Název Velikost Typ souboru Stažení
Politika v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti 201 Kb PDF Stáhnout soubor
Politika odměňování pro členy řídícího a kontrolního orgánu 321 Kb PDF Stáhnout soubor
Zprávy o odměňování
Název Velikost Typ souboru Stažení
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2020 403 Kb PDF Stáhnout soubor
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2021 404 Kb PDF Stáhnout soubor
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2022 451 Kb PDF Stáhnout soubor
Zpráva o odměňování ve společnosti CREAM SICAV, a.s. za rok 2023 448 Kb PDF Stáhnout soubor
Projekty EU
Název Velikost Typ souboru Stažení
Fotovoltaický systém 34. budovy 78 Kb PDF Stáhnout soubor
Fotovoltaický systém 103. budovy 78 Kb PDF Stáhnout soubor
Fotovoltaický systém v objektu Ostrava 77 Kb PDF Stáhnout soubor
Fotovoltaický systém v objektu Panorama 78 Kb PDF Stáhnout soubor

VÝBOR PRO AUDIT

Mgr. Vítězslav Hlůšek, dat. nar. 3.8.1981, bytem Kúty 1950, 760 01 Zlín, den vzniku funkce: 30.9.2020
JUDr. Renata Svatošová, dat. nar. 24.3.1965, bytem Sadová 1585/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, den vzniku funkce: 21.10.2016
Ing. Radek Lančík, dat. nar. 20.2.1969, bytem Slunečná 480/4, 625 00 Brno – Nový Lískovec, den vzniku funkce: 21.10.2016

Fond je samostatnou právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je činnost samosprávného investičního fondu v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2009/1216/570 ze dne 23. února 2009. Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 16. 03. 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15122.
Depozitářem fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5.