CREAM Invest

Ctíme odpovědnost

Odpovědnost pro nás není jenom slovo. Je to živý pojem, který má velmi mnoho důležitých podob. Ať už jde o přímý vztah vůči společnosti, ve které žijeme a které chceme být prospěšní, nebo vůči přírodě, kterou chráníme a citlivě se ji snažíme propojit s našimi projekty.

KONVERZE
BROWNFIELDŮ

Změnit chátrající území, často zdevastovaného průmyslového charakteru, do životem pulsujícího místa, je výzva, kterou rádi přijímáme!

NOVÉ
TECHNOLOGIE

Sledujeme trendy, zkoušíme technologické varianty, ze kterých vybíráme ty nejlepší pro danou stavbu i místo.

OBNOVITELNÉ
ZDROJE

Klasické využití přírodních zdrojů má svoje limity, víme, že využití jejich moderních náhrad není módou, ale jednoznačnou nutností.

MILUJEME
PŘÍRODU

Naše projekty v přírodě jsou její organickou součástí, do městských projektů přírodní prvky citlivě komponujeme do veřejného prostoru.

UDRŽITELNÉ
STAVĚNÍ

Stavíme i pro budoucí generace. Odpovídají tomu materiály, technologie, nadčasové koncepce i jejich realizace.

PRACOVNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

Pracujeme efektivně, proto je počet pracovních míst limitovaný. Pro schopné, samostatné, nápadité a kolegiální odborníky vždy rádi uděláme výjimku.

Udržitelnost pro nás není jenom fráze

obnovitelné zdroje tepelné čerpadla fotovoltaika rekuperace tepla odpovědné vodní hospodářství zelené střechy práce s šedou vodou retence a dešťová voda urbanistická regenerace veřejný prostor Baťův areál chytré stavby nové byty nájemní bydlení sportoviště a podpora sportu obchody a služby kanceláře udržitelná architektura respekt k přírodě práce s obnovitelnými zdroji

Snažíme se maximálně plnit současné parametry pro kvalitní život, přitom zvažujeme možné požadavky dalších generací. Udržitelnost je jednou z nejdůležitějších charakteristik u každého projektu, do kterého se pustíme.

DÁVÁME
BROWNFIELDŮM
NOVÝ ŽIVOT

Revitalizace Baťova areálu ve Zlíně je souhrnem velké řady samostatných projektů - těch které už existují, i těch, které v delším horizontu výrazně oživí rozvíjející se město. Brownfieldem je však pro nás i každá samostatná budova, která se přežila, ztratila svoji funkci anebo prostě jen nevyhovuje současným požadavkům v okolním kontextu. Revitalizací tohoto typu připravujeme v ČR desítky.

ENERGETICKÁ
NENÁROČNOST
JE PRIORITNÍ

U komerčních staveb, bytových domů, polyfunkčních komplexů, také při rekonstrukci památkově chráněních objektů masivně investujeme do technologií, které jsou šetrné vůči přírodě a v dlouhodobějším horizontu přinášejí finanční efekt nám i našim nájemníkům. Ať už jde o kvalitní tepelné izolace anebo třeba fotovoltaiku.

S RESPEKTEM
TVARUJEME VEŘEJNÝ
PROSTOR

Stejně jako je důležitá samotná stavba, je důležité i využití veřejného prostoru kolem ní. Čím je projekt rozsáhlejší, tím více je zaměření na veřejný prostor naprosto nezbytné. V naší vizi je Baťův areál vyhledávaným místem nejen pro obyvatele Zlína ale pro celý region. Podobu veřejných prostor tak určí odborné workshopy za součinnosti s městem a hlavně těch, kteří jej budou užívat.

sociální
odpovědnost

Patříme k největším zaměstnavatelům v regionu, kromě řady dílčích aktivit prostřednictvím naší nadace CREAM dlouhodobě spolupracujeme v mnoha oblastech s Univerzitou Tomáše Bati při podpoře nadaných studentů. Finančně podporujeme také občanské sdružení Za sklem, které poskytuje pomoc a podporu osobám s poruchou autistického spektra i jejich rodinám po celé republice.

S VODOU
TO MYSLÍME
VÁŽNĚ

U koncepce hospodaření s vodou jdeme v každém našem projektu až na hranu možného. Konečná realizace pak odpovídá charakteru stavby a reálné efektivitě využití dané technologie. Čističky odpadních vod jsou základem, u polyfunkční budovy stejně jako u kanceláří anebo hotelu pak patří ke standardu využití šedé vody ke splachování toalet i využití dešťové vody pro zalévání zeleně.

PODPORUJEME
SPORT
A MLÁDEŽ

Každý vrcholový sportovec si dobře pamatuje na dobu, kdy se sportem začínal. Na stovky a tisíce hodin dřiny, kterou dokázala vyvážit jen radost z úspěchu. Vrcholový sport nemá s financováním problém - na rozdíl od regionálních klubů mladých sportovců. Proto ve zlínském regionu dlouhodobě podporujeme na mládežnické úrovni házenou, hokej, cyklistiku a také gymnastiku. Mladí tady získávají vlastnosti, které jim prospějí nejen ve sportu: houževnatost, cílevědomost, soutěživost, snahu se prosadit a vyniknout.

V KOEXISTENCI
S PŘÍRODOU

Living Beskydy jsou naším dlouhodobým projektem v nejznámějších horách severní Moravy, zaměřeným na rozvoj sportu a turistiky. Chceme tu zkvalitňovat služby pro návštěvníky a přinášet nové pracovní příležitosti pro místní obyvatele. K již existujícímu resortu Tee House v Čeladné plánujeme v dlouhodobějším horizontu další stavby, které návštěvníkům hor nabídnou nejenom ubytování, ale také servisní středisko pro cyklisty. Na projektu Living Beskydy spolupracujeme s olympionikem, cross-country cyklistou Jaroslavem Kulhavým.

VIZE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

I když je ve Zlíně známá univerzita a sportovní kluby, je tu patrný dlouhodobý úbytek mladší části populace. Součástí strategie skupiny CREAM je pomoci tento nežádoucí trend zvrátit tím, že přispěje ke změně životního stylu města. Multifunkční centrum Fabrika a budova 34 - CUBE v Baťově areálu představují v blízké budoucnosti investice za miliardy korun. Neřeší pouze nákupní příležitosti – klíčová je podpora volnočasových aktivit sportovního a kulturního charakteru. S maximální odpovědností a také po konzultacích s veřejností CREAM promění i veřejné plochy v areálu s velkým akcentem na zeleň a relaxační funkci. Nedostatek nových bytů ve Zlíně pomáhá CREAM řešit jejich výstavbou přímo v původních objektech areálu, v jeho západní části pak připravuje rozsáhlý bytový projekt Rybníky.