CREAM Invest

Interport

Interport – specializovaný areál překladiště mezi standardním rozchodem a širokorozchodnou kolejí. Efektivně překládáme nejen kontejnery, ale také paletované zboží, obilniny, řepku, potravinové oleje, kaolin, sypké bulk materiály. Od února 2024 instalujeme 4 velkokapacitní sila na uložení obilnin s celkovou kapacitou 10 000 tun. Na rozsáhlé ploše 24 ha disponujeme sítí různo-rozchodných kolejišť, disponujeme těžkou manipulační technikou, suchými velkokapacitními skladovými prostory, parkovištěm pro kamiony a prověřeným týmem profesionálů, kteří pro Vás zajistí veškeré manipulační služby, včetně proclení a následné spedice po Evropě.

1,25 mld CZK

dotace z fondu EU

mezinárodní letiště

3km, 10 minut autem

největší SK překladiště

mezi EU rozchodem a širokorozchodem

manipulační zařízení

jeřáby, reachstackery, forklifty

Celní a logistické služby

celnice v areálu

10 kolejí

pro nakládku a vykládku

čistá příroda

v koexistenci s divokou zvěří

200 000 m²

logistického areálu INTERPORT

kontejnerový dvůr

až pro 2000 kontejnerů

parking pro kamióny

dodávky a pro osobní vozidla

Interport propojuje
obchodní světy

Interport se nachází 15 km od centra Košic v těsném sousedství mezinárodního letiště a je situovaný na páteřní železniční a silniční síti, spojující Interport s většinou zemí Evropy. Díky své centrální poloze a současné revitalizaci, kterou postupně realizujeme za vydatné pomoci dotace EU při celkové výši nákladů nad 60 mil EUR, se Interport stává logistickým uzlem strategického významu.

Na přilehlé ploše o rozloze 640 ha, připravujeme nové hi-tech logistické centrum GLIP Košice. Společně se státní správou a evropskými institucemi si uvědomujeme strategický význam této lokality, jako brány mezi východními trhy a západní Evropou. GLIP Košice bude společným projektem mezi skupinou CREAM, společností Interport, Košickým krajem a státní správou Slovenské republiky.

GPS:
48°36.253', 21°12.352'
Contact:
+421 55 699 20 59 info@interport.sk
Operating Hours:
MON – FRI 00:00 – 24:00
SAT 06:00 – 18:00
SUN 06:00 – 24:00
Address:
INTERPORT SERVIS, s.r.o.
Areál prekladisko Haniska
040 66 Košice

PRACUJEME NA DVOUKOLEJNÍCH TRATÍCH

Překladiště disponuje sítí o 10 drahách v celkové délce přes 7 kilometrů. Evropský rozchod kolejí v šířce 1435 mm, který používá 60 % železnic světa, kombinuje široký rozchod 1520 mm, typický pro Ukrajinu, Rusko, Kazachstán, Bělorusko a další státy na východ od slovenských hranic.

TĚŽKÁ
MANIPULAČNÍ
TECHNIKA

Disponujeme kvalitní manipulační technikou. Nad kolejištěm Interportu operuje výkonný portálový jeřáb s nosností až 45 tun, do vybavení terminálu patří také moderní reachstacker pro manipulaci s intermodálními kontejnery, vysokozdvižné vozíky, včetně velkých s nosností 22 tun, schopných zvedat těžké náklady jako jsou ocelové svitky apod. Od roku 2026 budeme disponovat dvěma novými hi-tech portálovými jeřáby s automatizací a maximální efektivitou.

SKLAD KONTEJNERŮ

V areálu dokážeme uskladnit až 1000 TEU. Máme dostatek prostoru nejenom pro vlastní uskladnění, ale také bezpečnou a efektivní práci s nimi. Během následujících dvou let uložiště ještě rozšíříme na cílový počet 4000 TEU. V Interportu lze uskladňovat také manipulovatelné návěsy a výměnné nástavby.

VELKOKAPACITNÍ SKLADOVACÍ PROSTORY

Nabízíme komplexní skladové služby – od pronájmu skladových prostor po vedení skladového hospodářství u konkrétní komodity, také nezbytnou manipulaci s ní a celní služby. Disponujeme jak krytou halou s rozlohou 25 000 m² a světlou výškou 15 m, vhodnou pro potravinářské produkty, paletované zboží a big bagy, tak i venkovními kapacitami pro uskladnění na ploše až 60 000 m².

PROSTOR PRO VSTUPNÍ PARKOVÁNÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL

V oploceném areálu s bezpečnostní službou může vstupně parkovat až 100 kamionů, tak aby překládka z vlaků na kamióny, a naopak, proběhla bez jakýchkoliv komplikací a prodlev. Součástí služeb je také vážení kamiónů, nebo možnost občerstvení v areálu Interportu.

Přepravní
a celní služby

Díky našim partnerstvím s významnými mezinárodními dopravci zajišťujeme železniční a silniční dopravu do všech destinací včetně intermodální přepravy a lodní přepravy od dodavatele ke konečnému uživateli.

Naši celní deklaranti připraví veškeré potřebné dokumenty pro vývoz, dovoz anebo tranzit zboží (T1 a další). Disponujeme veřejným celním skladem, také vnitřními i venkovními prostory pro dočasné uskladnění zboží. Nespornou výhodou je celní úřad přímo v areálu Interportu.

REKONTRUKCE INTERPORT

Interport, jako logistický terminál velkého významu, obdržel od Evropské unie dotaci ve výši 53 000 000 EUR na revitalizaci a modernizaci areálu překladiště za účelem vytvoření moderního logistického uzlu. V budoucnu tento revitalizovaný cargo hub, díky své strategické poloze a investici do moderního technologického vybavení, bude jednou z páteřních součástí strategické logistiky mezi Evropskou unií a východními trhy. Revitalizace INTERPORTU je rozdělena do tří etap, nicméně bude probíhat za provozu překladiště s mírným omezením služeb, ale základní funkce překládky, skladování obilnin, paletovaných produktů, ocelových svitků, sypkého materiálu bude zajištěno.

Rozvoj strategického logistického centra

GLIP KOŠICE
GLIP KOŠICE

Na rozloze 640 ha připravujeme hi-tech logistické centrum. Společně se státní správou a evropskými institucemi si uvědomujeme strategický význam této lokality, jako brány mezi východními trhy a západní Evropou. GLIP Košice bude společným projektem mezi skupinou CREAM, společností Interport, Košickým krajem a státní správou Slovenské republiky. Budeme konkurovat, co do kapacit i významu, největším podobným uzlům v Evropě. GLIP Košice bude v této lokalitě východní hranice Evropské unie jedinečným počinem.